Blíženec
a jeho cesta životem Znak Blíženci

NAROZEN

14. 6. 1958
Chomutov.

RODIČE

8. 3. 1938 – 14. 4. 2004

Evženie Hromadová (zdravotní sestra).

22. 6. 1927 – 1. 3. 1976

Pavol Brunovský (otec s námi nežil).

DĚTSTVÍ

1959 – 1963

Léčebna Košumberk (onemocnění TBC kostí).

STUDIA

1964 – 1969

Základní devítiletá škola v Jirkově u Chomutova.

1969 – 1970

Experimentální studium pro nadanou mládež při ZDŠ a Gymnázia v Chomutově.

1970 – 1973

Základní devítiletá škola v Jirkově u Chomutova.

1973 – 1977

Gymnázium v Chomutově (maturita).

1977 – 1981

Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta: herectví (státní zkouška).

PROFESNÍ DRÁHA

1981 – 1991

Divadlo E. F. Buriana v Praze: člen hereckého souboru (celkem 66 premiér,
2000 představení).

1986 – 1991

Lidová škola umění v Praze 8: učitel herectví

1992 – 1997

ORBIS Praha: šéfredaktor měsíčníku SOHO revue (kulturně společenský
gay a lesbický magazín).

1995 – 1996

ORBIS Praha: šéfredaktor měsíčníku Parlament (servisní parlamentní zpravodaj).

1997

ORBIS Praha: ředitel Nakladatelského domu.

1998

A+A Praha: šéfredaktor měsíčníku SOHO Absolut revue (kulturně společenský
gay a lesbický magazín).

1999 – 2000

Princ press: šéfredaktor měsíčníku Gayčko (kulturně společenský
gay a lesbický magazín).

2007 – 2008

Úřad vlády ČR: šéf týmu poradců ministryně vlády ČR Džamily Stehlíkové.

2009 – 2010

Úřad vlády ČR: poradce ministra vlády ČR Michaela Kocába (člen stálého odborného panelu proti rasismu a násilí – SOPPRAN).

2010 – 2011

Herecká asociace: poradce prezidenta HA – Václava Postráneckého.

2011 – 2017

Herecká asociace: prezident HA

2018 - dosud

Pedagog herectví v rámci vzdělávacích aktivit agentury AMBROSIA.

2019

Poradce starosty Prahy 4 pro oblast kultury a divadel.

1991 - dosud

Herec na volné noze.

Rozhlas (celkem 1000 her a pořadů).

Dabing (celkem 9000 rolí a komentářů).

Televize (celkem 200 inscenací a pořadů).

Film (celkem 15 rolí).

SPOLEČENSKÉ a POLITICKÉ AKTIVITY

listopad 1989

Člen Stávkového výboru Divadla E. F. Buriana v Praze.

únor 1990

Spoluzakladatel Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů (HRHO).

červen 1990

Kandidát do Sněmovny národů Federálního shromáždění za Hnutí za občanskou svobodu (HOS nezískalo potřebná procenta).

1991 – 2000

Prezident Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR – celostátní platformy působící ve prospěch gay a lesbické minority (sdružovala na čtyřicet regionálních organizací).

2001 – 2006

Předseda Gay iniciativy v ČR (nástupnická organizace SOHO v ČR).

1998 – 2011

Člen správní rady Domu humanity v Mostě.

1993 – 2004

Člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS
Ministerstva zdravotnictví ČR.

2005 – 2010

Člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS
Ministerstva zdravotnictví ČR.

1999 – 2004

Člen Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády ČR pro lidská práva.

2009 – 2010

Člen Výboru pro sexuální menšiny při Radě vlády ČR pro lidská práva.

květen 2010

Nezávislý kandidát do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Stranu zelených
(SZ nezískala potřebná procenta).

2014 – 2017

Člen Tripartity v kultuře při Ministerstvu kultury ČR.

2015 – dosud

Člen Výboru platformy Svobodu médiím.

říjen 2017

Nezávislý kandidát do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Stranu zelených
(SZ nezískala potřebná procenta).

říjen 2018

Nezávislý kandidát do zastupitelstva Prahy 1 za Stranu zelených
(SZ získala potřebná procenta). Jmenován do Komise kultury Prahy 1.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

1995

Spoluautor publikace Homosexualita, společnost a AIDS v ČR.

2003

Spoluautor publikace Společenská diskriminace lesbických žen, gay mužů a bisexuálů v ČR.

2007

Spoluautor publikace Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR.

2014

17. listopadu 2014

Vydání vlastní knihy pod názvem Jiří Hromada, prezident nebo buzerant.

1999 – 2007

Příspěvky o postavení GL minority v ČR pro zprávy Českého helsinského výboru a Rady vlády ČR pro lidská práva O stavu lidských práv v ČR.

1991 – 2016

Desítky článků a rozhovorů v denním tisku a v časopisech.

Mnohá vystoupení v diskusních a publicistických pořadech ve sdělovacích prostředcích na obhajobu GL minority.

Odborné posudky, konzultace a recenze diplomových prací na téma minorit.

2011 – 2017

Pravidelné tiskové reakce a články, mediální vystoupení k problematice postavení herecké profese a divadelní kultury v ČR. Obhajoba (v roli prezidenta HA) uchování TVORBY proti agresivnímu nástupu kšeftu v interpretačním umění.

OCENĚNÍ

1975 – 1977

Ceny za herecký výkon na nejrůznějších přehlídkách amatérského divadla (Chomutov, Radonice, Kadaň, Svitavy).

1982 – 1983

Vojenská základní služba v Lešanech. (Nastudování divadla poezie Sergej Jesenin: Píseň o velikém pochodu. Vítězství v ASUTu, dvě ceny na Wolkrově Prostějově.)

1986

Cena Českého literárního fondu za herecké výkony.

1991 – 2006

Čestná členství v GL organizacích za práci pro GL minoritu a za prosazení zákona o registrovaném partnerství.

1995

Cena nadace Sokrates za rozvoj GL minority v ČR.

2008

Cena portálu Colour Planet za dlouholetou práci pro LGBT minoritu.

2010

Cena Jihočeské Lambdy za významné zásluhy pro GL hnutí a za pomoc sexuálním menšinám v ČR.

2010

Cena GAY MAN 2010 za celoživotní přínos GL minoritě v ČR.

2010

Nominace na cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský výkon v dabingu – role otce Flynna (Philip Seymour Hoffman) ve filmu Pochyby.

2011

Nominace na cenu Neviditelný herec za nejpopulárnější herecký výkon v Českém rozhlasu (četba románu Jean Santeuil od Marcela Prousta v režii Jaroslava Kodeše).

2014

Pasování na Rytíře českého dabingu, Ceny Miroslava Moravce, Sedlnice.

2015

Čestná medaile města Poděbrady jako ocenění působnosti ve funkci prezidenta Herecké asociace, 53. Poděbradské dny poezie.

2016

Nominace na cenu Neviditelný herec za nejpopulárnější herecký výkon v Českém rozhlasu (za roli Archera ve hře Listopad od Davida Mameta v režii Víta Vencla).

2017

Nominace na cenu Neviditelný herec za nejpopulárnější herecký výkon v Českém rozhlasu (za četbu románu Muž bez vlastností od Roberta Musila v režii Vladana Ruska).

2019

Cena Prague Pride za celoživotní přínos pro LGBT komunitu: titul Maršál.

ZÁJMY

Umění, historie, cestování, krása.

KRÉDO

Nestačí konat dobro, musíme je konat také dobře ... (Diderot)

CITÁT

Buď tou změnou, kterou chceš uvidět ... (Gándhí)