ŠÉFEM PORADCŮ MINISTRYNĚ PRO LIDSKÁ PRÁVA
MUDr. DŽAMILY STEHLÍKOVÉ

1. FUNKCE.

Ministryně Džamila Stehlíková vytvořila v roce 2007 v rámci svého úřadu pro lidská práva a národnostní menšiny sbor poradců. Do jeho čela jmenovala J. Hromadu.

2. SUMÁŘ.

  • úspěšně realizován Evropský rok rovných příležitostí 2007 pro všechny (ERRP). Do aktivit se v ČR zapojila řada neziskových organizací, šest z nich využilo finanční podporu z EU. Přínosem bylo nastolení partnerského dialogu mezi občanskou společnosti a státní správou a zvýšení povědomí veřejnosti o tom, jak se bránit diskriminaci. Ambasadorem ERRP v České republice byl R. Banga, frontmen skupiny Gipsy.cz.

  • příprava a prosazení zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminačního zákona). Zákon zajišťuje právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací všem obyvatelům bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské přesvědčení, rasu nebo etnický původ, sexuální orientaci či zdravotní stav a jiné důvody. Právo na rovné zacházení se vztahuje zejména na práva na zaměstnání, přístupu k povolání či podnikání, přístup ke vzdělání a zdravotní péči, ke zboží a službám poskytovaným veřejnosti

  • založení Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Cílem je transformace romských „ghett“, která povede buď k jejich zániku či aspoň k podstatnému zlepšení kvality života v těchto lokalitách. Značná část místních obyvatel by měla získat přístup ke vzdělání, začít pracovat a zlepšit si podmínky svého bydlení

  • posílení práv dětí a jejich ochrany v případech ztížené životní situace. Novelizace změn v problematice porozvodového uspořádání péče o děti. Zájem dítěte je rozhodující v případech rozhodování o budoucnosti dětí

  • výzkum v seniorských ústavních zařízeních, zaměřující se na předcházení diskriminace seniorů. Stanovení rozsahu a hloubky diskriminace a týrání seniorů jako vážného společenského jevu . Nastavit kritéria pro prevenci a následná legislativní opatření ke zvýšení ochrany práv lidí v důchodovém věku

  • vytvoření putovní výstavy Historie gay a lesbického hnutí. Výstava mapuje cestu české GL minority za zrovnoprávněním od konce 19. století po současnost
    a putuje po velkých městech republiky

  • založení Výboru pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva

  • ministryně řešila se svými poradci i další témata jako např. hospicová a paliativní péče, práva pacientů a uživatelů sociálních služeb, cizinců, sexuálních minorit a národnostních menšin nebo také rozvoj občanské společnosti a posílení pozice nestátních neziskových organizací