FUNKCE J. HROMADY V GAY HNUTÍ
SUMÁŘ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

1. FUNKCE.

 • prezident Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR
  (zvolen čtyřikrát v letech 1991 - 2000)

 • předseda Gay iniciativy v ČR (zvolen třikrát v letech 2001 - 2006)

 • šéfredaktor časopisu SOHO revue (1992 - 1998)

 • šéfredaktor časopisu Gayčko (1999 - 2000)

 • člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (1993 - 2004)

 • člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (2005 - 2010)

 • člen Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva
  (1999 - 2004)

 • člen Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (2007 - 2010)

 • šéf týmu poradců ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové pro oblast lidských práv (2007- 2008)

 • poradce ministra vlády ČR Michaela Kocába - člen stálého odborného panelu proti rasismu a násilí - SOPPRAN (2009 - 2010)

 • čestný člen gay klubu Adam Chomutov (1999), M-klubu Lambda Praha (2004)
  a občanského sdružení Most k naději v Mostě (2004)

 • cena nadace Sokrates za rozvoj GL minority v ČR (1995)

 • cena Colour Planet za dlouholetou práci pro LGBT minoritu (2008)

 • cena Jihočeské Lambdy za významné zásluhy pro GL hnutí a za pomoc sexuálním menšinám v ČR (2010)

 • cena GAY MAN 2010 za celoživotní přínos GL minoritě v ČR (2010)

 • cena Prague Pride 2019 za celoživotní přínos pro LGBT komunitu: titul Maršál

2. SUMÁŘ.

15. května 1897 byla v Berlíně založena první organizace ve světě, která se programově zabývala zrovnoprávněním gayů a leseb: Wissenschaftlich - humanitäre Komitee. Toto datum lze považovat za počátek organizovaného boje za práva těch, kterým byla po staletí upírána.

24. června 1990 , takřka o sto let později bylo v Brně založeno SOHO - Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice. Ustavilo se na základě konsenzu zástupců těch subjektů, které po 17. listopadu 1989 vznikly, aby se pustily do zápasu s veřejným míněním, v té době zcela předpojatým a neinformovaným.

Na zrodu SOHO v ČR se podíleli Svaz LAMBDA, politické Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů (HRHO), komerční LEGA Pardubice a celoslovenské Hnutie Ganymedes.

SOHO v ČR působilo do roku 2001. Poté se přetransformovalo na Gay iniciativu (GI) v ČR, která ukončila činnost po prosazení registrovaného partnerství v roce 2006.

Logo Gay iniciativa

3. Co nejpodstatnějšího se zdařilo:

 • zrušili jsme zákony trestající homosexuální projevy mezi občany jednajícími ve vzájemné shodě a stanovili shodnou věkovou hranici pro homosexuální a heterosexuální aktivity (1990)

 • prosadili likvidaci speciálních policejních seznamů - tzv. růžových listů (1991)

 • dosáhli vynětí homosexuality ze seznamu nemocí a přerušení jakéhokoli léčení či výzkumů směřujících ke změně homosexuální orientace (1993)

 • vyloučili diskriminaci při výkonu profese z důvodu sexuální orientace (2001)

 • vytvořili poradenskou síť, schopnou pomoci řešit problematiku COMING OUT (sebepřijetí) a prevence HIV/AIDS

 • uvedli v život celorepublikové kulturně - společenské magazíny SOHO revue (1991), SOHO ABSOLUT revue (1998) a GAYČKO (1999) a dali tak základ GL webovým portálům

 • vyprovokovali českou ediční gay a lesbickou tvorbu (první romány, sbírky poezie, lesbické časopisy Promluv a Allia)

 • prosadili vysílání pravidelného gay pořadu v Českém rozhlase Bona Dea (1999) a v České televizi TV magazíny LeGaTo (2004) a QUEER (2007)

 • změnili myšlení a postoj české veřejnosti ke GL minoritě - z 10% (1990) nás akceptuje 75% (2010). Společnost umožnila svými nekonfliktními postoji rozšíření komerční sféry GL klubů, diskoték i saun (především ve velkých městech)

 • od roku 1991 proběhlo devět ročníků soutěže o nejsympatičtějšího gaye ČR - GAY MAN (jubilejní desátý ročník proběhl až v roce 2010 díky mladým pořadatelům, kteří tak zdárně obnovili tradici této soutěže) a od roku 1994 organizovalo SOHO výpravy na světové i evropské gay olympiády - GAY GAMES (1994 - New York, 7 medailí, 1998 - Amsterdam, 19 medailí, 2002 - Sydney, 4 medaile );
  dále od roku 1996 probíhaly festivaly gay filmů a filmů s problematikou HIV/AIDS v Praze, Čeladné a od roku 1999 v Brně pod názvem Duha nad Brnem, které se proměnily v každoroční festival pod názvem Mezipatra;
  významná je sekce filmů s gay a lesbickou tématikou v rámci Febiofestu;
  od roku 1996 Apriles (mezinárodní setkání leseb v Praze);
  od roku 1998 Karlovarský duhový festival (přehlídka alternativní gay kultury spojená s průvodem městem)

 • nahradili diagnostický výraz homosexuál slovem širšího významu GAY, které přijímá už celý svět

 • prosadili jsme zákon o registrovaném partnerství (2006)

 • pomohli jsme prosadit přijetí antidiskriminačního zákona (2008)

 • iniciovali jsme vznik Výboru pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva (2009)