Logo SZ

Osobní témata do voleb J. Hromady
Program ekologie ducha

1. OBČANSKÁ SPOLEČNOST.

heslo: Nestačí konat dobro, musíme je konat také dobře!

 • politika je služba

 • stop korupci a hazardu

 • transparentní financování neziskového sektoru

 • přímé volby a referendum

 • důsledné oddělení státu a církví

2. STOP EXTRÉMISMU.

heslo: NE argumentům pěstí!

 • důsledně monitorovat neonacistické aktivity

 • podporovat úsilí úřadů nepovolovat akce se zjevným záměrem propagace fašismu

 • aktuálně vyhodnocovat koncerty s nacistickou symbolikou a rozpouštět je

 • důsledně bránit minority proti extrémismu

 • zintenzivnit výuku demokratických hodnot ve školách

3. LIDSKÁ PRÁVA.

heslo: Lidská práva... a povinnosti!

 • stejná lidská a sociální práva

 • ochrana práv dítěte

 • rovné podmínky pro ženy a muže

 • faktické zrovnoprávnění ústavou chráněných minorit

 • vést žáky a studenty ke znalosti a respektování lidských práv

4. STEJNÁ PRÁVA PRO STEJNOU LÁSKU.

heslo: Buď tou změnou, kterou chceš uvidět!

 • zkvalitnit novelizací zákon o registrovaném partnerství

 • zrušit zákaz darovat krev mužům, kteří se intimně stýkají s muži

 • prosadit individuální adopci i pro registrované partnery

 • prosadit možnost adoptovat dítě biologické matky její přítelkyní

 • proškolit pedagogy a zavést výuku o homofóbii ve školách

5. ČESKÁ KULTURA.

heslo: Kulturou proti krizi!

 • ne almužnu 1%, ale standardy v kultuře

 • veřejnoprávnost veřejnoprávních médií

 • výnos z loterií na kulturu

 • přísná ochrana památek

 • více zdrojů pro český film a divadlo