Prezident Herecké asociace

foto: Libor Fojtík


Rezignace na funkci prezidenta Herecké asociace

Tisková zpráva


Na Valné hromadě Herecké asociace, která se konala v sobotu 13. května v Činoherním klubu, oznámil prezident HA Jiří Hromada svou rezignaci na post prezidenta a člena prezidia HA. Svou rezignaci odůvodnil vážnými zdravotními problémy, které mu neumožňují naplno vykonávat činnosti spojené s těmito funkcemi. Jiří Hromada vedl Hereckou asociaci od roku 2011, ve funkci vystřídal Václava Postráneckého. Hereckou asociaci dočasně povede prezidium HA jako celek.Jiří Hromada zvolen prezidentem Herecké asociace

Prezidentem Herecké asociace (HA) byl na valné hromadě (18.5. 2014) v pražském Činoherním klubu opět zvolen Jiří Hromada. Členy prezidia této nezávislé odborové profesní organizace výkonných umělců se stali Zdeněk Hruška, Apolena Veldová, Ondřej Vetchý, Dana Batulková, Tomáš Turek, Luděk Nešleha, Ondřej Kepka, Gustav Řezníček, Vladimír Nečas a Valerie Zawadská. Novými členy jsou Lumír Olšovský a Jan Vondráček. Do kontrolní komise byli zvoleni Stanislav Lehký, Zdeněk Dolanský a Taťána Medvecká.

Hromada se poprvé vedení HA ujal v říjnu 2011, když nahradil Václava Postráneckého, který byl ve funkci šest let. Narodil se 14. června 1958 v Chomutově, na přelomu 70. a 80. let vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění. Stal se členem hereckého souboru někdejšího Divadla E. F. Buriana, kde během desítky sezon ztvárnil přes šest desítek rolí. Po listopadu 1989 byl 15 let prezidentem gay hnutí v ČR (a šéfredaktorem kulturně společenského gay a lesbického měsíčníku SOHO Revue). Od začátku 90. let je Hromada hercem na volné noze, ztvárnil stovky rolí v rozhlase, televizi, dabingu i na filmovém plátně.

Jiří Hromada se narodil 14. června 1958 v Chomutově, na přelomu 70. a 80. let vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění. Stal se členem hereckého souboru někdejšího Divadla E. F. Buriana, kde během desítky sezon ztvárnil přes šest desítek rolí. Po listopadu 1989 byl šéfredaktorem kulturně společenského gay a lesbického měsíčníku SOHO Revue. Jako poradce působil na Úřadu vlády (ministrů pro lidská práva Stehlíkové a Kocába).

"Nebudou to jednoduché čtyři roky - to všichni víme," řekl Hromada po svém zvolení. Upozornil, že asociace není elitním pražským klubem, ale organizací sdružující stovky umělců po celé republice. I proto se její vedení vlastně jako první letos v únoru postavilo ze ústecké Činoherní studio a spolu s pražským Národním divadlem organizovalo petice i akce na jeho podporu.

"Peníze do divadel nejsou dotacemi, ale investicemi. Z jedné koruny podpory se do rozpočtu vrátí třikrát tolik," podotkl Hromada k této kauze. Původní Činoherní divadlo spěje k likvidaci od březnového rozhodnutí zastupitelstva, které zřídilo novou příspěvkovou organizaci Činoherní studio města Ústí nad Labem. Město vyhlásilo výběrové řízení na uměleckého šéfa, chce postavit nový soubor. Ten původní založil spolek Činoherák a chystá se v Ústí hrát na lodi Tajemství bratrů Formanů a od září v bývalém kině Hraničář, odkoupil fundus a autorská práva k většině her.

Herecká asociace sdružuje přes devět set členů. Jejím posláním a cílem je zejména ochrana a prosazování profesních práv a zájmů členů v oblasti pracovněprávní a sociální, práv v oblasti užití jejich uměleckých výkonů, jakož i ochrana a prosazování jevištního dramatického umění jako jednoho ze základních atributů národního kulturního dědictví. Je otevřena všem druhům jevištního projevu, tedy i operním pěvcům, tanečníkům, mimům a muzikálovým umělcům; přesto od samého počátku převážnou složku členstva tvoří činoherci.

Z iniciativy Herecké asociace vzniklo každoroční udílení několika významných uměleckých ocenění - například dabingových Cen Františka Filipovského, ve spolupráci s Nadací Život umělce cen Senior Prix a především Cen Thálie, které se v historické budově Národního divadla udělují od roku 1993.

Zdroj: ČTKMilí členové a členky Herecké asociace,
vážená divadelní obci, přátelé...


V neděli, 16. října 2011 jsem byl v průběhu Valné hromady v Činoherním klubu v Praze jednomyslně zvolen novým prezidiem - do funkce prezidenta Herecké asociace.


Děkuji za důvěru.


Dík patří také všem mým předchůdcům, kteří věnovali svůj volný čas a energii tomu, aby pomohli kolegům a kolegyním řešit ať už individuální, či společná životní trápení, pracovní problémy, nebo dokázali připomenout úspěchy a radosti hereckého cechu během nekonečného putování s Thespidovou károu.


Nesdílím pocity některých z vás, že Herecká asociace je k ničemu, že nic nedělá. Je to platforma, jejímž posláním je zejména: „...ochrana a prosazování profesních práv a zájmů členů v oblasti pracovněprávní a sociální, práv v oblasti užití jejich uměleckých výkonů a ochrana jevištního dramatického umění jako jednoho ze základních atributů národního kulturního dědictví“...


Netvrdím, že se v minulosti vše dařilo naplnit k všeobecné spokojenosti. Netvrdím, že se nám to určitě zdaří v blízké budoucnosti. Ale tvrdím, že souboj se zlem se nesmí vzdát nikdy. Vím z předchozího působení v dvacetiletém boji za základní lidská práva menšin, jak každá změna v myšlení lidí vyžaduje spoustu vytrvalosti, invence a hlavně času. Čas je často nepřítelem těch, kteří sice mají vůli přispět, ale pracovní vytížení, soukromé povinnosti je od systematického, tvrdohlavého úsilí odvedou.

Oznamuji, že si čas udělám.Životně důležitá je však podpora zespoda. Bez trpělivosti vás, stávajících i budoucích členů, je každá funkce smrtící pro každého, kdo se jí ujme. Mám sice v plánu posílit komunikaci především s oblastními divadly, aby to nebyla stále Praha, která má hlavní slovo. Určitě se budu věnovat mladé generaci, která o existenci a smyslu naší profesní Asociace nemá často ani ponětí. Vás ostatní ale prosím, abyste neopouštěli naši rodinu, když je nejhůř, naopak - získávali do ní spíše další členy. Růst členské základny Herecké asociace je přímo úměrný růstu dosahu jejího vlivu.

„Co se týká všech, mohou změnit jen všichni.“ (Dürrenmatt)


Milí přátelé, Valná hromada Herecké asociace přijala aktuálně i můj návrh změn stanov, které realizují dřívější záměr profesionalizovat výkonnou složku naší profesní organizace. Posílí se tím akcent větší systematičnosti práce a hlavně odpovědnosti za ni.


Doba je vymknutá z kloubů... a požírá samu sebe. Říká se tomu hospodářská krize. Divadelní soubory jsou devalvovány krizí, která není hospodářskou, ale především morální. Vyznačuje se rezignací na etické normy, na profesionalitu, ale také na umění v jeho poslání – vnášet duchovno a krásu do našich pragmatických životů. V takové době musí mít naše milovaná profese zastání. Pokusíme se pro to – i s novým prezidiem - udělat vše, co umíme.


Mou životní inspirací je Diderotova myšlenka: „...nestačí konat dobro, musíme je konat také dobře.“


Zlomme vaz...


Jiří Hromada
prezident Herecké asociace